Warsztaty plastyczne – robimy prezent na Dzień Matki

Klasy Ia, Ib, Ic i Id wzięły udział w warsztatach plastycznych malowania na wodzie zwaną sztuką Ebru.

Czytaj dalej

RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 67 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszcz.Z Administratorem Danych można  skontaktować się z telefonując pod numer: 52 344 18 18 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: ul. Kromera 11 , 85-790 Bydgoszcz

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email na: kontakt@piodo.org.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres jw. z dopiskiem „IOD”.

3. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązku szkolnego. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest: Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Rozporządzenie MEN z dnia 3.08.2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych.

7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również mają prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Rodzica lub prawnego opiekuna, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.

10. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Alicja walczy z białaczką

Wpłata na obiady za czerwiec 2018 r – 44 zł

Wpłata na obiady za czerwiec 2018 r – 44 zł

Płatne przelewem na konto szkoły 

Numer konta : 76 1240 6452 1111 0010 7499 6370

W opisie przelewu wpisujemy: opłata za obiady VI/18, imię i nazwisko ucznia , numerek obiadowy

Dziękujemy za terminowe wpłaty do 05.06.2018 r.

Trójbój LA

Uczniowie klas IV reprezentowali naszą szkołę w Trójboju LA na obiektach Zawiszy. W skład drużyny wchodzili: 
Kawecki Konrad IV A,
Kwaśniewski Dominik IV A,
Muszyński Dariusz IV A,
Stempski Patryk IVA,
Grużewski Michał IVE,
Nowakowski Oskar IV B

Czytaj dalej

Drzwi otwarte w „Elektryku”

16 maja uczniowie klas III a i III e odwiedzili Technikum Elektryczno-Energetyczne przy ulicy Stawowej 41. Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci. Dowiedzieliśmy się, że w przyszłym roku szkolnym w technikum zostaną utworzone klasy o profilach technik elektryk, technik energetyk, technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik urządzeń dźwigowych. Poza tym zostanie utworzona Szkoła Branżowa I Stopnia Elektryczna. Pracownicy, którzy zdobędą kwalifikacje w tych zawodach, są bardzo poszukiwani na rynku pracy.

Czytaj dalej

KANGUR MATEMATYCZNY – wyniki

Sukcesy uczniów naszej szkoły w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.

Kategoria Maluch: wynik bardzo dobry – Jacek Hanisz (3e), wyróżnienia: Maja Nowińska (3b), Jakub Janus (3d), Ernest Kapłon (3c); 
wynik bardzo dobry – Michał Mucha (4d);  wyróżnienie – Jakub Biczkowski (4d).

Kategoria Beniamin: wyróżnienie – Oskar Kargulewicz (5a), Mateusz Zegzuła (5b).

Kategoria Kadet:  wyróżnienie – Oliwia Marszał (2c gim).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nauczyciele matematyki

Czwórbój LA – reprezentacja Szkoły Podstawowej

Czwórbój LA –  reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 67 w składzie:

  • Balinowski Tymoteusz klasa VI A,
  • Bielski Mikołaj klasa VI A,
  • Świtalski Karol klasa VI A,
  • Tadrzak Szymon klasa VI A,
  • Wisłocki Jakub klasa VI A,
  • Szmelc Kacper klasa VI D.

Czytaj dalej

Erasmus+ w Turcji

To już ostatnia wizyta w programie ERASMUS +. W dniach 22-28 kwietnia wspólnie z naszymi partnerami z Włoch, Niemiec i Hiszpanii gościliśmy w Turcji w Izmicie. Projekt związany z awiacją dostarczył nam niesamowitych wrażeń i emocji. Wkrótce recenzja naszych uczniów – Turcja w ich oczach. Let your dreams free…

Czytaj dalej

Zakończenie Miejskiej Olimpiady Matematycznej klas III

W kwietniu w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Miejskiej Olimpiady Matematycznej dla uczniów klas III.

Czytaj dalej

1/16 finału Mistrzostw Polski

Międzyświetlicowy konkurs plastyczny origami „Wiosenna łąka”

Dzieci ze świetlicy wzięły udział międzyświetlicowym konkursie plastycznym origami „Wiosenna łąka”. Zdobyliśmy dwa pierwsze miejsca ! 
Oto nasze prace 

Czytaj dalej

Wpłata na obiady za maj 2018 r. – 59 złotych 

Wpłata na obiady za maj 2018 r.59 złotych 

Płatne przelewem na konto szkoły

Numer konta : 76 1240 6452 1111 0010 7499 6370

W opisie przelewu wpisujemy: opłata za obiady V/18 imię i nazwisko ucznia, numerek obiadowy

Prosimy o dokładne i terminowe wpłaty (bez zaokrąglania) 

V MIEJSCE NA OGÓLNOŚWIATOWYM TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ W PRADZE !!!

Jeden znajwiększych sukcesów w historii szkoły oraz klubu UKS ISKRA odnieśli w dniach 29.03-02.04.2018r. uczniowie klasy sportowej II F o profilu piłki ręcznej, którzy podczas XXVII Ogólnoświatowego Turnieju Piłki Ręcznej w Pradze („Prague Handball Cup 2018”) zajęli 5 miejsce na 110 drużyn z całego świata!!!  Jest to jeden z największych turniejów piłki ręcznej na świecie.
Podopieczni trenera Artura Markowskiego zajęli pierwsze miejsce w swojej grupie eliminacyjnej (4 zwycięstwa, 1 remis) odnosząc następujące wyniki:

Czytaj dalej

Sukcesy uczniów klas I-III w konkursach

Uczniowie klas II wzięli udział w szkolnym etapie XVII edycji konkursu międzyszkolnego pt. "Ładnie czytam".

Czytaj dalej