DORADZTWO ZAWODOWE

Zadania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są  w szkole przez wyznaczonych specjalistów:

mgr Maria Szamraj– doradca zawodowy, nauczyciel

mgr Karina Broda– psycholog, psychoterapeuta

mgr Joanna Sobieszczyk-Dropiewska – doradca zawodowy

mgr Eleonora Janowicz– pedagog, socjoterapeuta

 

Zadania realizowane są poprzez:

–  zajęcia warsztatowe dla uczniów gimnazjum skoncentrowane na poszerzenie wiedzy uczniów nt.; świata zawodów, aktualnego rynku pracy, znajomości samego siebie, własnych umiejętności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, stresu egzaminacyjnego, dalszej drogi kształcenia po gimnazjum

–  badania psychologiczne określające predyspozycje zawodowe itp.

–  porady indywidualne udzielane uczniom niezdecydowanym w kwestii dalszej drogi kształcenia

–  gromadzenie materiałów informacyjnych o szkołach ponadgimnazjalnych

–  konsultacje z rodzicami

–  kierowanie do pracowników PPP- 2 na punkt konsultacyjny dla młodzieży niezdecydowanej w wyborze szkoły

–  indywidualne porady dla uczniów prowadzone przez doradców zawodowych Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej