SAMORZĄD – GIMNAZJUM

Nasi uczniowie na konferencji naukowej poświęconej działalności Andrzeja Szwalbego

konferencja- 13

konferencja- 12

konferencja- 11

konferencja- 10

konferencja- 9

konferencja- 8

konferencja- 7

konferencja- 6

konferencja- 5

konferencja- 4

konferencja- 3

konferencja- 2

konferencja- 1

————————–

Wybory do SU gimnazjum

W czwartek 5 listopada odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego gimnazjum. Przeważającą ilością głosów wybory wygrał Mikołaj Gabinecki z klasy 2d, tym samym został on nowym przewodniczącym SU. Wiceprzewodniczącą została Nicola Gawrońska z klasy 2b, drugim wiceprzewodniczącym – Marcel Kwiatkowski z klasy 1b, sekretarzem i przedstawicielem medialnym została Zuzanna Cywińska z klasy 2b.

————————-

Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy

26 października odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy. Spośród 30 kandydatów, którzy musieli zaprezentować swoją wizję w przyszłej pracy w MRMB, wybrano w głosowaniu 15 młodych radnych, w tym Mikołaja Gabineckiego z klasy 2d i Zuzannę Cywińską z klasy 2b.

Działając w MRMB uczniowie naszej szkoły wraz z innymi młodymi radnymi z bydgoskich gimnazjów rozpowszechniają ideę samorządności wśród całej społeczności uczniowskiej. Aktywnie uczestniczą także w życiu publicznym Bydgoszczy, reprezentują interesy młodzieży wobec organów samorządu terytorialnego i władz oświatowych, działają na rzecz ochrony praw ucznia oraz na rzecz integracji współpracy wszystkich środowisk młodzieżowych, propagują cele rady i prowadzą działalność informacyjno – doradczą. Uczniowie uczestniczą w obradach Rady Miasta Bydgoszczy oraz w jej komisji z głosem doradczym (opiniowanie projektów uchwał). Współpracują też  z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizacji kulturalnych i sportowych imprez dla młodzieży.

——————–

Pasowanie

20 października, jak każe tradycja naszej szkoły, odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na gimnazjalistów. Po części artystycznej i przemówieniu pani dyrektor Marzeny Mirowskiej, przedstawiciele klas złożyli uroczystą przysięgę na Sztandar Zespołu Szkół Nr 28 imienia Andrzeja Szwalbego. Po uroczystości klasy rozeszły się do swoich sal by spędzić razem kilka chwil z wychowawcą i rodzicami. Oto pamiątkowe zdjęcia:

————————–

Halloween 2015

W tym roku w Haloweenowym konkursie na Straszny Strój najlepiej przebrały się 3 osoby. Wygrał Maciej Maćkowiak z klasy IIID, wyróżnione osoby to Kamila Włodarczyk IIIB i Marta Knuth. Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie.

—————————

"Nauczycielskie oskary"- gimnazjum

Nauczycielskie Oscary rozdane! Oto kategorie i zwycięzcy:

TURBO DOPALACZ – to nauczyciel, który odnajdzie w tobie ukryte pokłady energii i zainspiruje do wytężonej pracy. Zawsze pełen energii, tego samego wymaga od ciebie.

Nominowani w tej kategorii to:

• Pani Małgorzata Pińska

• Pani Aneta Chojnacka – Małek

• Pani Joanna Sulińska

Oskara otrzymują ex aequo:

• Pani Małgorzata Pińska i Pani Joanna Sulińska

POWIERNIK– to nauczyciel który wysłucha twych tajemnic i pomoże w najcięższych chwilach

Nominowani w tej kategorii to:

• Pani Iwona Gronek

• Pani Bernadetta Gronek

• Pani Beata Stawiska

Oskara otrzymuje

• Pani Beata Stawiska

ZŁOTY WYKŁADOWCA– to nauczyciel który umiejętnie wytłumaczy najtrudniejsze kwestie- zrozumie je nawet najbardziej odporny na wiedzę.

Nominowani w tej kategorii to:

• Pani Joanna Sulińska

• Pani Aneta Chojnacka- Małek

• Pani Mirosława Sankowska – Patalon

• Pani Sylwia Sikorska

Oskara otrzymuje

• Pani Sylwia Sikorska

DIAMENTOWA PIŁA– to nauczyciel, który wyciśnie z ciebie każdą wiadomość za pomocą kartkówek, sprawdzianów i nieustannego odpytywania.

Nominowani w tej kategorii to:

• Pani Aneta Chojnacka – Małek

• Pani Iwona Gronek

• Pani Małgorzata Pińska

Oskara otrzymuje

• Pani Małgorzata Pińska

RAJSKI PTAK– to nauczyciel oryginalny w każdym calu. Ma ciekawą osobowość i szalone pomysły, ale właśnie to sprawia, że chcesz z nim „odlecieć”.

Nominowani w tej kategorii to:

• Pani Iwona Gronek

• Pan Michał Dropiewski

• Ksiądz Bartłomiej Chmielewski

Oskara otrzymuje

• Pan Michał Dropiewski

GRATULUJEMY !

—————————

Dzień Chłopaka

– Czym się różni spódnica od sukienki a rajstopy od pończoch?
– Kto prowadzi Top Model?
Między innymi na te pytania musieli odpowiedzieć chłopcy z klas gimnazjalnych by zdobyć tytuł Super Chłopaka. Walka była zacięta- do półfinału przeszły cztery osoby. By wygrać, musieli pochwalić się umiejętnością polecenia warkoczy, malowania paznokci i sztuką podrywania dziewcząt. Tytuł i nagrodę główną (miotełkę do opędzania się od dziewczyn) wygrał Marcel Knopik z klasy 1f. Gratulacje!

Dzien Chlopaka-1

Dzien Chlopaka-2

—————————

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 2

w roku szkolnym 2015/ 2016

plan pracy 2015-16

—————————

Samorząd Uczniowski – ordynacja wyborcza

SU-ORDYNACJA

—————————-

Gala Finałowa Bydgoskiego Kongresu Uczniowskiego

We wtorek, 16 czerwca, przedstawiciele SU z klas I i II naszego gimnazjum wzięli udział w Gali Finałowej Bydgoskiego Kongresu Uczniowskiego. Podczas tej uroczystości młodzi samorządowcy mieli okazję zapoznać się pomysłami włączenia młodzieży w pracę na rzecz demokracji lokalnej oraz sposobami walki z uzależnieniami wśród uczniów bydgoskich szkół. Zaprezentowano również Katalog Trendów Bydgoskich oraz Słownik Bydgoskiej Gwary Uczniowskiej, który rozbawił wszystkich uczestników gali. Tegoroczne akcje przeprowadzone przez Bydgoski Kongres Uczniowski (Miejskie Igrzyska Szkolne, gra miejska Bydgostory, Przegląd Bydgoskich Trendów) stały się inspiracją do działań SU w przyszłym roku szkolnym.

Kongres ucz-1

Kongres ucz-2

————————-

TYDZIEŃ KOLORÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

24-28 LISTOPADA

24.11 czerwony poniedziałek

25.11 niebieski wtorek

26.11 żółta środa

27.11 zielony czwartek    

28.11 dzień szalonego stroju

 

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy!

Każdego dnia ubieramy się w odpowiednie kolory bądź przebieramy za postać filmową/bajkową utożsamianą z danym kolorem. Liczymy na Waszą pomysłowość i poczucie humoru.

Wygrywa klasa, w której najwięcej uczniów w ciągu całego tygodnia przyjdzie ubranych w odpowiednie kolory.
W nagrodę klasa wybiera sobie dzień bez pytania i kartkówek w kolejnym tygodniu.

Reprezentanci Samorządu Uczniowskiego z każdej klasy będą robić pamiątkowe zdjęcia tym, którzy wezmą udział
w zabawie.

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

 1.Rozwijanie samorządności:

-opracowanie planu pracy samorządu

-prowadzenie strony internetowej samorządu, publikacja zdjęć i artykułów na facebooku

-systematyczne spotkania Rady SU,organizacja pracy, omawianie przebiegu akcji, wnioski

-spotkania Samorządu z Radą Rodziców, prezentacja działalności

-udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu

-organizacja społeczności uczniowskiej do realizacji obowiązków ucznia, dbanie o interesy uczniów

-akcje, charytatywne, stała współpraca ze szkolnym kołem Caritas i PCK

 1. Planowanie i organizacja życia kulturowego w środowisku szkolnym:
 • Dzień Chłopaka
 • przyznanie Nauczycielskich Oskarów z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej-
 • antystresowa szkoła kolorowa
 • Walentynki
 • Dzień chłopaka i dziewczyny
 • Mikołajki
 • Pasowanie na gimnazjalistę
 • Promocja szkoły
 • konkursy, wystawy, praca w komisjach konkursowych

 

 1. Dbanie o utrzymanie certyfikatu "Szkoły bez przemocy", współpraca z pedagogiem szkolnym, policją i strażą miejską, dbanie o porządek i ład na terenie szkoły, oraz w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia
 2. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły oraz pamięć o jej patronie
 3. internetowa szkoły, Facebook)
 4. Samofinansowanie potrzeb SU poprzez m.in. organizację dyskotek szkolnych, loterii, konkursów itp.
 5. Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły i poza nią
 6. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Natalia Kuna

Opiekun pocztu sztandarowego – Małgorzata Karandyszowska – Rybak (udział w uroczystościach szkolnych, upamiętnienie patrona szkoły

Opiekun szkolnego radiowęzła – Aleksandra Dudzińska – pomoc w przeprowadzaniu uroczystych i okolicznościowych apeli.

 

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie gimnazjum.

Przewodniczący szkoły, jego zastępca i sekretarz stanowią zarząd SU. Organami SU są przewodniczący i zastępcy przewodniczących klas.

 

SAMORZĄD KLASOWY:

-reprezentuje klasę na zewnątrz

-wraz z wychowawcą rozwiązuje problemy zaistniałe w klasie

-organizuje życie klasy

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO (przewodniczący klas i zarząd) :

-ustala i zatwierdza plan pracy SU oraz czuwa nad terminowością realizacji

-współtworzy regulaminy, przepisy, podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działań SU

-zbiera opinie od społeczności uczniowskiej

-wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań SU

– czynnie uczestniczy w organizowaniu życia społeczności szkolnej

 

ZARZĄD SU (przewodniczący, wice-przewodniczący i sekretarz SU):

-broni praw uczniowskich i czuwa nad wypełnieniem przez nich obowiązków

-współdziała z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców

-ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zebraniach Rady Rodziców

-reprezentuje samorząd uczniowski

-kieruje bieżącą pracą SU

-prowadzi dokumentację związaną z pracą SU oraz protokoły z posiedzeń

-przedstawia Radzie SU sprawozdania z pracy zarządu

 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

-kieruje całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego

-udziela uczniom pomocy w realizacji zadań SU

-reprezentuje Samorząd przed organami szkoły

-odpowiada za realizację uchwał SU

-informuje uczniów o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczącej praw uczniów

-wspólnie z pedagogiem rozwiązuje sprawy sporne dotyczące konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom między uczniami i nauczycielami.


————————————–

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
I SEMESTR 2014/ 2015

 

SU-sprawozdanie-I sem.2014-2015

————————————–

Nominowani i zwycięzcy Nauczycielskich Oskarów 2014 w Gimnazjum nr 2:

Superniania:

 1. Jan Rak
 2. Aneta Chojnacka -Małek
 3. Jolanta Lewandowska

 Ostatni sprawiedliwy:

 1. Beata Stawiska
 2. Agnieszka Gurtowska
 3. Małgorzata Cichocka -Rzepka
 4. Agnieszka Sulej- Kowalska

 Dalajlama:

 1. Michał Dropiewski
 2. Agnieszka Sulej- Kowalska
 3. Ks. Dominik Gręda

 Inspektor Gadżet :

 1. Michał Dropiewski
 2. Sylwia Sikorska
 3. Ks. Dominik Gręda

Pomysłowy Dobromir :

 1. Michał Dropiewski
 2. Sylwia Sikorska
 3. Iwona Gronek

Kopalnia Cytatów:

 1. Michał Dropiewski
 2. Jan Rak
 3. Ks. Dominik Gręda

imadełko:

 1. Jan Rak
 2. Sylwia Sikorska
 3. Jolanta Lewandowska

 krynica mądrości:

 1. Jan Rak
 2. Sylwia Walenciak
 3. Sylwia Sikorska

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

II SEMESTR 2013/ 2014

wydarzenia

termin

odpowiedzialni

Zredagowanie i wyemitowanie audycje szkolne związane  z wydarzeniami na Ukrainie, Rocznicą I wolnych wyborów 4 czerwca 1989r.

 

Prezentacja audycji muzycznych podczas długich przerw.

 

przygotowanie prezentacje  promujące Gimnazjum na spotkaniach z uczniami szkół podstawowych. Dokonywali wyboru najważniejszych dla nich imprez i atutów szkoły oraz omawiali model absolwenta gimnazjum, współpracowali z nauczycielami przy organizacji Drzwi Otwartych promujących szkołę

 

 

Zainicjowanie zakupu nowego sprzętu nagłaśniającego

 

 

Obchody 25-lecia pierwszych wolnych wyborów:

-noc filmowa

-prezentacja multimedialna z lekcją historii „czar PRL”

-wystawa „Relikty epoki PRL”

-patriotyczny wystrój szkoły

 

 

Udział przedstawicieli SU w wywiadzie grupowym dla uczniów przeprowadzonym w ramach ewaluacji szkoły

 

 

 

Akcje charytatywne „Nakrętka” i zbiórka makulatury

 

 

 

Działanie w roli młodych radnych w Młodzieżowej Radzie Miasta Bydgoszczy

 

 

Kontynuacja akcji „szczęśliwy numerek”

 

 

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach szkolnych

 

Cykliczne spotkania przedstawicieli SU z opiekunem

marzec, czerwiec

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Uczniowie działający w radiowęźle szkolnym pod opieką pani A. Dudzińskiej

 

Uczniowie klas 1 pod opieką p. N. Kuny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Fiałkowski, pod opieką pani I. Nowak –Iskry

 

 

Wszyscy uczniowie szkoły pod opieką p. A. Dudzińskiej, M. Karandyszowskiej – Rybak, N. Kuny

 

 

 

Wszyscy uczniowie szkoły

 

 

Wybrani przedstawiciele SU

 

 

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie – koordynacja – p. N. Kuna, p. A. Płońska

 

 

 

Marcin Fiałkowski, Sandra Matyszewska, Marek Szymczak

 

 

 

 

 

Opieka – p. Małgorzata Karandyszowska-Rybak

 

Opiekun SU – p. N. Kuna

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO 2012/2013

IX/VI 2012/2013 Redagowanie informacji w gablocie Samorządu Uczniowskiego oraz Internecie
IX-XI/2012 /2013 Udział w akcji charytatywnej "Zbieramy nakrętki"

IX 2012 Wybory do Samorządu  Szkolnego Gimnazjum nr 2
IX 2012 Doskonalimy znajomość prawa wewnątrzszkolnego – omawianie zapisów zawartych w dokumentach szkolnych.
IX 2012 Planujemy szczegółowe zadania pracy Samorządu Uczniowskiego

X 2012 " Jestem pierwszoklasistą " – prezentacja klas pierwszych. Przyjęcie młodzieży w poczet starszych klas.
X 2012 Dzień Edukacji Narodowej – Gala wręczenia OSKARÓW -wybory w klasach przeprowadzenie plebiscytu " Nauczycielskie Oskary". Przygotowanie dyplomów dla nagrodzonych  nauczycieli w zakresie wyłonionych kategorii oraz wręczenie ich pedagogom

XI 2012 Ognisko integrujące uczniów Samorządu
XI 2012 Andrzejki – dyskoteka
XI 2012 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie patrona szkoły Andrzeja Szwalbego

6 XII 2012 Mikołajki – Turniej sportowy
XII 2012 Udział w akcji charytatywnej " Góra grosza" organizowanej przez Towarzystwo " Nasz Dom" pod patronatem Ministerstwa Edukacji
Narodowej
XII 2012 Święta Bożego Narodzenia w mojej kasie – konkurs na najładniej udekorowaną klasę na Święta Bożego Narodzenia

I 2013 Zapraszamy policjanta na spotkanie z samorządem -"Bezpieczeństwo w naszym najbliższym otoczeniu"

I I 2013 Konkurs " Bezpieczne ferie
II 2013 Walentynki

III 2013 Dzień kobiet

IV 2013 Egzaminy gimnazjalne
IV 2013 Witamy wiosnę, kolorowy tydzień

V 2013 Koncert dla Mam

VI 2013  Bal, żegnamy klasy III

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO 2012/2013

IX-XI/2012 /2013Udział w akcji charytatywnej "Zbieramy nakrętki"
W ROKU 2012 uzbieraliśmy 5440 kg nakrętek co daje kwotę 3264 zł.
Środki te zostaną przekazane dla Mateusza Ziarnik na zakup wózka inwalidzkiego.

IX/2012Wybory do Samorządu  Szkolnego Gimnazjum nr 2
SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BYDGOSZCZY

PRZEWODNICZĄCA ? EWA SKONIECZNA
WICEPRZEWODNICZĄCY ?RADOSŁAW PRZYBYLSKI
członek-Karolina Maison
członek-Karolina Mazurkiewicz
członek-Klaudia Borożyńska
członek-Przemek Kruczkowski
członek-Basia Kołodziejczyk
członek-Małgosia Kruczkowska
członek-Justyna Kwaśniewska

IX/2012Doskonalimy znajomość prawa wewnątrzszkolnego ? omawianie
zapisów zawartych w dokumentach szkolnych.

IX/2012Planujemy szczegółowe zadania pracy Samorządu Uczniowskiego

X /2012- Jestem pierwszoklasistą – prezentacja klas pierwszych.
Przyjęcie młodzieży w poczet starszych klas.

X/2012 Dzień Edukacji Narodowej – Gala wręczenia OSKARÓW -wybory w klasach
przeprowadzenie plebiscytu " Nauczycielskie Oskary". Przygotowanie
dyplomów dla nagrodzonych  nauczycieli w zakresie wyłonionych
kategorii oraz wręczenie ich pedagogom

NAUCZYCIELSKIE OSKARY W GIMNAZJUM
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO KONKURSU
"NAUCZYCIELSKIE OSKARY"
W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 przyznajemy nagrody w następujących
kategoriach:
–       MIKROFON ROKU- DLA NAUCZYCIELA, KTÓREGO SŁYCHAĆ WYRAŹNIE I BEZ
MIKROFONU- p. Małgorzata Karandyszowska- Rybak
–       SZWAJCARSKI  ZEGAREK- DLA NAJBARDZIEJ PUNKTUALNEGO
NAUCZYCIELA-p.Teresa Chielewska
–       SZALONA KARUZELA- DLA NAUCZYCIELA POZYTYWNIE ZAKRĘCONEGO-p.Michał Dropiewski
–       ANIOŁ CIERPLIWOŚCI-DLA NAJBARDZIEJ CIERPLIWEGO I WYROZUMIAŁEGO NAUCZYCIELA-p.Grażyna Rubicka Bielawska
–       BRATNIA DUSZA- PRZYJACIEL WSZYSKICH UCZNIÓW-p.Agnieszka Sulej Kowalska
–       POMYSŁOWY DOBROMIR-NAUCZYCIEL, KTÓRY UATRAKCYJNIA , UROZMAICA SWOJE
LEKCJE-p.Maria Szamraj
–       ZŁOTY WYKŁADOWCA-NAUCZYCIEL ,KTÓRY  W SKUYECZNY SPOSÓB POTRAFI
PRZEKAZAĆ SWOJĄ WIEDZĘ -p. Aneta Chojnacka -Małek

Nad prawidłowością głosowania czuwają Wychowawcy klas

XI 2012 Ognisko integrujące uczniów Samorządu -odwiedziny w stadninie koni

XI /2012 Andrzejki – dyskoteka

XI 2012 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie patrona szkoły
Andrzeja Szwalbego

6 XII 2012 Mikołajki -Wykonujemy kolorowe łańcuchy, pakujemy prezenty,
ozdabiamy kartki świąteczne, piszemy opowiadanie, dekorujemy salę
elementami świątecznymi- wszystkie klasy zdobyły wyróżnienia

9 XII 2012 Akcja Charytatywna Zbieramy fundusze "DLA KACPERKA" ze
sprzedaży kartek i ozdób świątecznych zorganizowana wspólnie z
szkolnym kołem Caritas. (286 zł)

XII/2012 Udział w akcji charytatywnej " Góra grosza" organizowanej
przez Towarzystwo ? Nasz Dom? pod patronatem Ministerstwa Edukacji
Narodowej