KADRA

Zespół szkół zatrudnia 136 pracowników, w tym:


  •  106 nauczycieli,
  • 30 pracowników administracji i obsługi.

Wśród ogólnej liczby nauczycieli szkoła zatrudnia:

  • dwóch pedagogów szkolnych,
  • trzech bibliotekarzy,
  • czterech wychowawców świetlicy,
  • dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • psychologa
  • logopedę

Kadrę kierowniczą oprócz dyrektora szkoły stanowi trzech wicedyrektorów: jeden w gimnazjum, dwóch w szkole podstawowej.