KALENDARIUM

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 28 W BYDGOSZCZY

w roku szkolnym 2017/2018

WRZESIEŃ

04.09 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

11,12,13.09– Zebrania z rodzicami

14.09 – Zebranie Rady Rodziców 18:00

PAŹDZIERNIK

19.10 – Pasowanie uczniów klas I SP godz. 17:00 (zespół edukacji wczesnoszkolnej )

26.10 – Drzwi otwarte  godz. 17.00-19.00

Koniec października – apel porządkowy

LISTOPAD  

10.11 – Apel z okazji Święta Niepodległości (zespół humanistyczny I)

20– 24.11 – TYDZIEŃ PATRONA (zespół humanistyczny I )

Koniec listopada- apel porządkowy

GRUDZIEŃ

04.12- Drzwi otwarte

14.12 – Próbny egzamin gimnazjalny
           – SP Kiermasz świąteczny

22.12 – WIGILIE KLASOWE( koncerty p. J. Harendarska)

PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23.12.17- 01.01. 18

STYCZEŃ

do 11.01 – wystawienie ocen semestralnych

22-26.01 – Zebrania z rodzicami

Koniec stycznia   Apel porządkowy

LUTY

Ferie zimowe   12 – 25.02

MARZEC

Erasmus  5-9.03

Rekolekcje

Przerwa świąteczna – 29.03-3.04

KWIECIEŃ  ( 18,19,20 .04 dni wolne od zajęć dydaktycznych)

12.03– Drzwi otwarte SP i GIM

18, 19,20.04- EGZAMIN GIMNAZJALNY

Drzwi otwarte szkoły:   26.04

30.04 – Apel z okazji  3 Maja (zespół humanistyczny I )

MAJ (02.05- dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

07.05. – Drzwi otwarte

07.05 – powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

Apel porządkowy

CZERWIEC  ( 01.06  dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

bal klas III Gim ( p. Chmielewska, p. Sankowska-Patalon)

07.06 – wystawienie ocen końcoworocznych

11,12,13.06 – Zebrania z rodzicami

21.06-  uroczyste zakończenie roku szkolnego- klas III Gimnazjum

22.06. – uroczyste zakończenie roku szkolnego

Edycja: P. Dranicki