Taneczny sukces Michała Szmelc

Michał Szmelc jest uczniem klasy 6c. Od wielu lat osiąga liczne sukcesy taneczne.
Ostatnio brał udział w XII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego, gdzie zajął I miejsce w kategorii HIP-HOP SOLO 11-13 LAT. Serdecznie gratulujemy!
Poniżej przedstawiamy prezentację opracowaną przez Michała, która przypomina jego największe sukcesy. Zdjęcia w niej udostępnione pochodzą z domowego archiwum.

Prezentacja Michała Szmelc-sukcesy