„W DARZE SERCA DZIECI – DZIECIOM”

W kwietniu tego roku nasza szkoła odpowiadając na prośbę Stowarzyszenia „RAZEM DLA FORDONU” włączyła się do akcji charytatywnej „W DARZE SERCA DZIECI – DZIECIOM”. Celem Tej akcji była zbiórka pieniędzy dla 30 dzieci z Kliniki Pediatrii i  Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy, aby mogły wyjechać na turnus rehabilitacyjny od 21 do 27 maja 2017 roku wraz z 8 opiekunami. Akcja została objęta honorowym patronatem przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

Poniżej zamieszczam treść podziękowania, które otrzymałam pocztą elektroniczną.

„Pragnę na Pani ręce przekazać ogromne podziękowania dla dzieci oraz osób,  które uczestniczyły w tej akcji. Jesteśmy wzruszeni i dostaliśmy motywację do dalszego działania mamy nadzieje na dalszą współpracę, bo jesteście wspaniali. Nasze motto "Nawet maleńki gest może stać się dotykiem Anioła".

Dziękujemy. Z wyrazami Szacunku Jarka Płóciennik oraz wszyscy Członkowie Stowarzyszenia”.

My również cieszymy się, że mamy tyle wspaniałych osób w naszej szkole, które potrafią pomagać innym i bardzo zaangażowały się w akcję.

Serdecznie dziękujemy,

Małgorzata Maćkiewicz wraz z opiekunami Samorządu Uczniowskiego szkoły podstawowej i gimnazjum p. Agnieszką Płońską i p. Natalią Kuna.