KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

Dnia 5 czerwca 2017 r. biblioteka szkolna organizuje Konkurs pięknego czytania. Szczegóły dotyczące przebiegu konkursu można uzyskać u nauczycieli – bibliotekarzy.

Cele konkursu:

• popularyzacja książki i czytelnictwa,

• propagowanie idei pięknego, głośnego czytania,

• podniesienie poziomu czytelnictwa wśród młodzieży,

• kształtowanie kultury czytelniczej,

• promowanie bydgoskich twórców i ich dorobku,

• promowanie młodych talentów,

• aktywizacja twórcza młodzieży,

• rozbudzanie potrzeby obcowania z książką, jako jednego ze sposobów spędzania czasu wolnego.

Regulamin:

• konkurs pięknego czytania adresowany jest do uczniów I i II klas gimnazjalnych,

• uczestnik konkursu czyta wybrany przez siebie fragment prozy – czas prezentacji do 2 minut ( zachęcamy do wyboru literatury regionalnej ),

• prezentacje pięknego czytania oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,

• przy ocenie czytania Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:

– poprawność

– intonację

– płynność

– wyrazistość

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE