Konkurs fotograficzny

Finał miejskiego konkursu fotograficznego „Świat z perspektywy zwierząt”

UWAGA!
Z przyczyn niezależnych od organizatorów konkursu zmianie ulega termin finału konkursu!

 

Wszystkich uczestników konkursu zapraszamy dnia 12 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 12.00 na uroczyste ogłoszenie listy laureatów wyłonionych spośród finalistów konkursu, które odbędzie się w Kinie Jeremi (na terenie XV Liceum Ogólnokształcącego, ul. Zygmunta Berlinga 13).

 

Po uroczystości zapraszamy wszystkich uczestników konkursu na warsztaty fotograficzne, które prowadził będzie zawodowy fotograf Michał Kwiatkowski.

Poniżej znajduje się lista fnalistów.

Finaliści w kategorii „szkoła podstawowa”

Nazwisko i imię ucznia

Szkoła

Tytuł zdjęcia

Bross Wojciech

65

„Radosna żaba”

Wengler Martyna

32

„O nie! Ja tu z pewnością nie wejdę!”

Nalińska Oliwia

ZS Łochowo

„W pogoni za ptakiem, który rusza w świat”

Zalewska Izabela

46

„Strażnik dzielnicy”

Tulińska Maja

32

„Zdjęcie z perspektywy konika polnego”

Otwinowska  Amelia

20

„Ruda Kitka”

Pałuka Anastazja

32

„Świat z perspektywy konia”

Wakuła Julia

32

„Najsmakowitszy widok”

Komorowski Maciej

67

„Spacer żuka”

Małachowska Anna

16

„Ej! Ja to miałem zjeść, ty łakomczuszku!”

Kujawa Emilia

67

„Cały mój świat to wy”

Grzempa Przemysław

9

„Moja Pani Restauracja”

Cybulska Aleksandra

9

„Świat z perspektywy kreta”

Fabisiak Katarzyna

60

„Droga na szczyt”

Finaliści w kategorii „gimnazjum”

Nazwisko i imię ucznia

Szkoła

Tytuł zdjęcia

Matczyński Michał

41

„Jestem kotem”

Szyperska Martyna

53

„Oczami Trociniarki czerwica”

Kaczmarek Mateusz

41

„Jestem pszczółką”

Charysz Paweł

53

„Rzekotka drzewna”
„Zmartwienie jeża”

Nelke Filip

1 Sportowe

„Mój pies”

Kozanecka Anita

2

„Aport mojego psa Reksa”

Marcinkieiwcz Paweł

53

„Świat z perspektywy wiewiórki”

Kulik Marcin

ZS Łochowo

„Świat widziany okiem żaby – w ukryciu”

Nowak Aleksandra

ZS Łochowo

„Ja i świat w oczach mojego konika”

Witkowski Karol

ZS Łochowo

„Z perspektywy mrówki”

Bielicka  Agata

29

„Ptasi dom”

Nalińska Natalia

ZS Łochowo

„Z perspektywy psa”

Paluszak Adrianna

1 Sportowe

„Moja tacka z jedzeniem”

Finaliści w kategorii „liceum/technikum”

Nazwisko i imię ucznia

Szkoła

Tytuł zdjęcia

Zbrojewski Eryk

ZSM nr 1

Oczami (upieczonego)kurczaka

Kulczycki Daniel

ZSM nr 1

Jeden z nas?

Krentz Albert

ZSM nr 1

Inny świat

 
W imieniu swoim i współorganizatorów dziękuję wszystkim uczestnikom i opiekunom za udział w konkursie
oraz gratuluję fantastycznych prac.
 
ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ ORAZ WARSZTATY FOTOGRAFICZNE!
Małgorzata Maćkiewicz
——————————————————————————-
Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem fotograficznym pn. "Świat z perspektywy zwierząt", ogłoszenie wyników nastąpi dnia 22.05.2017 roku.
——————————————————————————-

Zapraszamy do udziału w miejskim konkursie fotograficznym dla uczniów bydgoskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych “Świat z perspektywy zwierząt”.
Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania zawierające informacje o konkursie oraz regulamin z kartą zgłoszeniową:

 

 

Zapraszamy do udziału w miejskim konkursie fotograficznym dla uczniów bydgoskich szkół podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt.

„Świat

z perspektywy zwierząt”

Regulamin konkursu w załączeniu oraz na stronach internetowych:

sp9.bygoszcz.pl; zs28.bydgoszcz.pl; liceumxv.edu.pl

(zakładka „Konkurs fotograficzny”)

Termin zgłaszania prac: do 28 kwietnia 2017 r.

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Tatrzańska 21, Bydgoszcz,

Paulina Hetman, mail: hetman.1512@o2.pl

Gimnazjum nr 2, ul. M. Kromera 11, Bydgoszcz,

Małgorzata Maćkiewicz, mail: gosiammp@gmail.com

XV Liceum Ogólnokształcące, ul. Gen. W. Berlinga 13, Bydgoszcz,

 Marcin Maćkiewicz, mail: mackiewicz@liceumxv.edu.pl

 

Regulamin miejskiego konkursu fotograficznego dla uczniów bydgoskich szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych

„Świat z perspektywy zwierząt”.

 1. Uczeń może zgłosić do konkursu 1 lub 2 zdjęcia. Ich celem jest zaprezentowanie otaczającego świata z perspektywy dowolnego zwierzęcia. Zdjęcia mają mieć tytuł oraz krótki opis.
 2. Rozmiary zdjęć: 1500/2000 pikseli lub 3000/2000 pikseli.
 3. Zdjęcia należy przekazywaćna płycie CD wraz z wypełnionym papierowym załącznikiemna adres: Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Tatrzańska 21,
  85-790 Bydgoszcz (z dopiskiem „Świat z perspektywy zwierząt”).
 4. Termin zgłaszania prac: do 28 kwietnia 2017 r.
 5. Informacja o zakończeniu konkursu zostanie opublikowana na stronach internetowych organizatorów konkursu 15 maja 2017 r.

Załącznik do regulaminu.

Imię i nazwisko ucznia

 

 

Numer i adres szkoły

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego

 

Tytuł zdjęcia nr 1

 

 

Opis zdjęcia.

 

 

Tytuł zdjęcia nr 2

 

 

Opis zdjęcia.

 

 

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka /moich danych osobowych dla celów konkursu fotograficznego „Świat z perspektywy zwierząt”.
 • Oświadczam, że moje dziecko jest/ jestem autorem dostarczonych zdjęć.
 • Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, rozpowszechnianie oraz prezentacje na wystawie pokonkursowej nadesłanych zdjęć.
 • Oświadczam, że w trakcie tworzenia prac konkursowych nie ucierpiało żadne zwierzę.

 

 

………………………………………………………………………                                  

Podpis rodzica / opiekuna / uczestnika (pełnoletniego)

 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu

Dane szkoły (adres)

 

 

Dane nauczyciela (nazwisko, numer telefonu, adres mail)

 

 

Lista uczniów

Ilość zdjęć