Klasa 1d w laboratorium w Collegium Medicum w Bydgoszczy

Uczniowie klasy 1d biologiczno- chemicznej w sobotę uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w  Katedrze Biochemii Klinicznej – Pracowni Metabolomiki i Markerów Nowotworowych –  Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Zajęcia pod ogólnym tematem "Czy biochemik musi uczyć się fizyki?" odbywały się pod fachową opieką
dr hab n. med. Daniela Gackowskiego.
Podczas zajęć  uczniowie zapoznali się z fizycznymi podstawami  metod instrumentalnych i eksperymentów wykorzystywanych w codziennej pracy w laboratorium oraz sami wykonywali doświadczenia z ciekłym azotem, suchym lodem i helem.