Wieści z Biblioteki

Biblioteka szkolna prowadzi miesięczną i roczną statystykę wypożyczeń i ocenę stanu czytelnictwa. Co miesiąc wybierany jest najlepszy czytelnik wśród uczniów klas I – III szkoły podstawowej, IV – VI szkoły podstawowej, I – III gimnazjum.

W grudniu największą ilość książek przeczytali następujący uczniowie:

klasy I – III s p – Jan Flizikowski z II d

klasy IV – VI – Alan Wcisłek z VI b

klasy I – III gimnazjum – Maksymilian Świątkowski z 2 b.

Zachęcamy do częstszego zaglądania do Coolturki i korzystania z bogatego, uzupełnionego nowościami, księgozbioru :-).