Zajęcia pozalekcyjne GIMNAZJUM w roku szkolnym 2016/2017

Poniżej znajduje się wykaz zajęć pozalekcyjnych.

MATEMATYKA – GIMNAZJUM – ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

KLASA

DZIEŃ

GODZINA

NAUCZYCIEL

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

1a

PIĄTEK

14.30-15.15

Aneta Chojnacka-Małek

TAK

1b

PIĄTEK

08:00-08-45

Iwona Gronek

TAK

1c

WTOREK

14:30-15:15

Iwona Gronek

Doraźnie

1d

PIĄTEK

14:30-15:15

Aneta Chojnacka-Małek

TAK

1e

PIĄTEK

08:00-08:45

Iwona Gronek

TAK

1f

WTOREK

14:30-15:15

Iwona Gronek

TAK

1g

PIĄTEK

08:00-08:45

Iwona Gronek

TAK

2a

WTOREK

13:45-14:30

Bogna Sawilska

TAK

2b

PONIEDZIAŁEK

15:25-16:10

Grzegorz Hekiert

TAK

2c

ŚRODA

14:30-15:15

Aneta Chojnacka-Małek

TAK

2d

PONIEDZIAŁEK

15:25-16:10

Grzegorz Hekiert

TAK

2e

PONIEDZIAŁEK

15:25-16:10

Grzegorz Hekiert

TAK

2f

ŚRODA

14:30-15:15

Aneta Chojnacka-Małek

TAK

 

MATEMATYKA – GIMNAZJUM – ZAJĘCIA DLA KLAS III

KLASA

DODATKOWA GODZINA MATEMATYKI

 

3a

Uwzględniona w planie lekcji

 

 

Wtorek 16:15-17:00

Monika Pacholska

3b

Uwzględniona w planie lekcji

3c

Uwzględniona w planie lekcji

3d

Uwzględniona w planie lekcji

3e

Uwzględniona w planie lekcji

3f

Uwzględniona w planie lekcji

 

MATEMATYKA – GIMNAZJUM – ZAJĘCIA INNE

KLASA

DZIEŃ

GODZINA

NAUCZYCIEL

RODZAJ ZAJĘĆ

1c

PONIEDZIAŁEK

8:00-8:45

Iwona Gronek

KÓŁKO MATEMATYCZNE

1d

ŚRODA

8:00-8:45

Romualda Rybacka

KOŁO MATEMATYCZNE

1e

CZWARTEK

10:40-11:25

Alina Nowakowska

TERAPIA MATEMATYCZNA

2c

PONIEDZIAŁEK

8:50-9:35

Aneta Chojnacka-Małek

FAKULTET MATEMATYCZNY

2e

ŚRODA

8:50-9:35

Alina Nowakowska

TERAPIA MATEMATYCZNA

3c

WTOREK

8:00-8:45

Romualda Rybacka

KOŁO MATEMATYCZNE

3e

ŚRODA

8:50-9:35

Alina Nowakowska

TERAPIA MATEMATYCZNA

1c

PONIEDZIAŁEK

14:30-15:15

Przemysław Dranicki

KOŁO KOMPUTEROWE

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE – JĘZYK POLSKI

KLASA

DZIEŃ

GODZINA

NAUCZYCIEL

SALA

1A

wtorek/czwartek

13:20-14:25/8:50-9:35

M. Sankowska

133

1C

czwartek

14:30-15:15

Dudzińska

217

1F

wtorek

8:00-8:45

J. Rak

315

2A

wtorek

13:20-14:25

M. Sankowska

133

3a,3c

czwartek

14:30-15:15

Dudzińska

217

3e,1g

środa

14:30-15:15

E. Nowak

133

 

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

KLASA

DZIEŃ

GODZINA

NAUCZYCIEL

SALA

3B

wtorek

9:45-10:30

J. Rak

stołówka

 

INNE ZAJĘCIA:

KLASA

DZIEŃ

GODZINA

NAUCZYCIEL

RODZAJ ZAJĘĆ

2b

S. Sikorska

zajęcia filmowe

1b

Piątek

15:15-16:15

J. Harendarska

zaj. artystyczne

1e

Piątek

8:50-9:35

A. Dudzińska

terapia językowa

6sp/1gim

Poniedziałek

Czwartek

14:30-15:15

14:30-15:15

P. Dranicki

P. Dranicki

programowanie

programowanie

2e

Czwartek

8:00-8:50

J. Harendarska

terapia językowa

3e

Czwartek

8:00-8:45

E. Nowak

terapia językowa

 

JĘZYK ANGIELSKI – ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE W GIMNAZJUM

KLASA

DZIEŃ

GODZINA

NAUCZYCIEL

1A

piątek

14:30

N. Kuna

1B

wtorek (co 2 tyg.)

8:00

N. Kuna

1C

środa

8:00

D. Chojnacka

1D

wtorek

8:00

N. Kuna

1E

czwartek (co 2 tyg.)

9:45

M. Herder

1F

piątek

piątek (co 2 tyg.)

14:30

15:15

N. Kuna

D. Chojnacka

1G

piątek

środa

14:30

16:10

N. Kuna

M. Serafin

2A

środa

8:00

D. Chojnacka

2B

piątek (co 2 tyg.)

15:15

D. Chojnacka

2C

piątek (co 2 tyg.)

15:15

D. Chojnacka

2D

piątek

8:00

A. Piasecka

2E

środa

15:25

M. Serafin

2F

piątek

9:45

J. Dyrka

3A

środa

14:30

A. Piasecka

3B

środa (co 2 tyg.)

15:15

M. Herder

3C

wtorek (co 2 tyg.)

8:00

N. Kuna

3D

środa

14:30

A. Piasecka

3E

wtorek (co 2 tyg.)

piątek (co 2 tyg.)

8:00

15:15

N. Kuna

D. Chojnacka

3F

środa

8:00

J. Dyrka

 

JĘZYK ANGIELSKI – INNE ZAJĘCIA

KLASA

DZIEŃ

GODZINA

NAUCZYCIEL/RODZAJ ZAJĘĆ

3F + 3D

czwartek

15:15

J.Dyrka –

zajęcia przygotowujące do podjęcia nauki w liceum dwujęzycznym

2C

wtorek (I semestr)

16:10

J. Dyrka-

praca z uczniem zdolnym (przygotowanie spektaklu
w j. angielskim)

 

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE – JĘZYK NIEMIECKI

KLASA

DZIEŃ

GODZINA

NAUCZYCIEL

1A

czwartek

8:00

K. Weiss

1B

czwartek

8:00

K. Weiss

1E

poniedziałek

8:00

K. Weiss

1F

czwartek

15:50

A. Walerjan

2A

czwartek

8:00

K. Weiss

2B

czwartek

15:50

A. Walerjan

2C

poniedziałek

8:00

K. Weiss

2D

czwartek

8:00

K. Weiss

3A

czwartek

16:35

A. Walerjan

3B

czwartek

16:35

A. Walerjan

3C

czwartek

16:35

A. Walerjan

3D

czwartek

16:35

A. Walerjan

3E

czwartek

16:35

A. Walerjan

3F

czwartek

16:35

A. Walerjan

 

INNE ZAJĘCIA – JĘZYK NIEMIECKI

KLASY

DZIEŃ

GODZINA

NAUCZYCIEL

1C, 1D, 1G,2B, 2C, 2D, 2E, 2F

wtorek

16:15

E. Podgórska

3C, 3D,

wtorek

17:00

E. Podgórska

 

INNE ZAJĘCIA – BIBLIOTEKA

KLASY

DZIEŃ

GODZINA

NAUCZYCIEL

SALA

GIMNAZUM

poniedziałek

14.00-16:00

S.Walenciak

biblioteka

 

Zajęcia dodatkowe – zespół przyrodniczy

Klasa

Dzień

Godzina

Nauczyciel

Rodzaj zajęć

C H E M I A

Kl III b,c,e

Poniedziałek

15.25 -16.10

M. Karandyszowska – Rybak

Przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych + zajęcia wyrównawcze

Kl. I a,c,e,f, g

Kl. II d,e

Środa

8.00 – 8.45

M. Karandyszowska – Rybak

Zajęcia wyrównawcze

Kl. I b,d

Kl. II a,b,c,f

Czwartek

15.25 -16.10

M. Szamraj

Zajęcia wyrównawcze

Kl. III a,d,f

Czwartek

16.15 – 17.00

M. Szamraj

Przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych + zajęcia wyrównawcze

F I Z Y K A

Kl. III b

Poniedziałek

15.20 – 16.05

J. Sulińska

Zajęcia wyrównawcze

Kl. II b, c, e

Poniedziałek

16.05 – 16.50

J. Sulińska

Zajęcia wyrównawcze

Kl. III a,c,d,e,f

Poniedziałek

16.15 – 17.00

M. Pińska

Przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych + zajęcia wyrównawcze

Kl. II a,d,f

Czwartek

14.30 – 15.15

M. Pińska

Zajęcia wyrównawcze

 

INNE ZAJĘCIA

Klasa

Dzień

Godzina

Nauczyciel

Rodzaj zajęć

B I O L O G I A

Kl. I d

Poniedziałek

15.25 -16.10

M. Szubert

Koło biologiczne

Kl. III d

Czwartek

8.00 – 8.45

M. Szubert

Koło biologiczne

Kl. II d

Czwartek

8.50 – 9.45

A. Gurtowska

Koło biologiczne

Kl. III a

Czwartek

14.30 – 15.15

B. Stawiska

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Kl. III e

Poniedziałek

14.30 – 15.15

B. Stawiska

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

G E O G R A F I A

Kl. I a,c,e,f,g

Kl. II a,b,e

Środa

15.25 -16.10

E. Andrzejewska

Przygotowanie do sprawdzianów + zaliczenie materiału

Kl. III a,b,c,d,e,f

Czwartek

14.25 -15.15

E. Andrzejewska

Przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych + zajęcia wyrównawcze

Kl. I b,d

Kl. II f,d,c

Środa

16.15 – 17.00

A.Płońska

Przygotowanie do sprawdzianów + zaliczenie materiału