Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2015-2016

Poniżej zamieszczone są informacje dotyczące zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum

SP_zajecia pozalekcyjne 2015-2016

GIMN_zajecia pozalekcyjne-2015-2016