INFORMACJE O PODRĘCZNIKACH

W roku szkolnym 2015/2016 uprawnionymi do bezpłatnych podręczników są uczniowie:

-klas I, II i IV szkół podstawowych,

-klasy I gimnazjum

Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi materiałami i podręcznikami wykonuje dyrektor szkoły.

 

Szkoła nieodpłatnie:

-przekazuje materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu,

-wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, które mają mieć postać papierową

 

BYDGOSKA RODZINA 3 PLUS

Uczniowie objęci ww. programem mogą wypożyczać nieodpłatnie z biblioteki szkolnej podręczniki potrzebne na rok szkolny 2015/2016, natomiast nie dotyczy to ćwiczeń . Wypożyczenie podręczników szkolnych odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej między rodzicem ucznia, a dyrektorem szkoły.

Wzorem roku ubiegłego rodzice zgłaszają na piśmie do Dyrektora szkoły prośbę o wypożyczenie podręczników z biblioteki szkolnej, podając imię i nazwisko ucznia, klasę, tytułu podręczników oraz dokumentują, że są posiadaczami karty „Bydgoska Rodzina 3+”