Góra grosza- podsumowanie – klasy IV-VI

Uczniowie klas IV-VI bardzo chętnie i licznie wzięli udział w akcji Góra Grosza. Pieniądze przeznaczone są na pomoc dla najbardziej potrzebujących Domów dla Dzieci, rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych.
W sumie zebraliśmy 232,96 zł.
Najwięcej zebrały klasy:
Vb – 61,25 zł
IVc – 50 zł
VIb – 48,86 zł

IVa – 34,8 zł
Vc – 18,4 zł
Va – 11,9 zł
IV b – 7,75 zł
Gratulujemy i dziękujemy za udział w akcji.
Samorząd Uczniowski SP