Akcja „Góra Grosza”

Nasza szkoła bierze udział w akcji Towarzystwa Nasz Dom pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W dniach 24.11 do 05.12. 2014 zbieramy pieniądze na pomoc dla najbardziej potrzebujących Domów dla Dzieci, rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych.