„PROFILAKTYK ROKU”

Dnia 27 października 2014r. w Operze Nova zebrali się pedagodzy, pracownicy socjalni, nauczyciele, policjanci oraz wiele innych ważnych osób.
Impreza ta była okazją do podziękowania szczególnie wyróżniającym się osobom i instytucjom za ich działania o charakterze wychowawczym. Tytuł ,,Profilaktyka Roku” otrzymała również nasza pani dyrektor, Marzena Mirowska.