RADA UCZNIOWSKA SP NR 67

RADA UCZNIOWSKA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 67
ROK SZKOLNY 2014/2015

PRZEWONICZĄCA:
PATRYCJA BRYWCZYŃSKA KL. 6B
ZASTĘPCA
MATEUSZ OLCZAK KL. 6C
SEKRETARZ:
MAGDALENA ZELEK KL. 6B

OPIEKUN SAMORZĄDU
p. AGNIESZKA PŁOŃSKA