PROGRAMY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE

Realizowane programy wychowawczo-profilaktyczne:

 

-„Spójrz inaczej” A. Kołodziejczyka

-„Elementarz, czyli program 7 kroków” – prowadzące: Joanna Łuczak, Karina Broda, Dagmara Betlejewska, Eleonora Janowicz.

Nagrody w profilaktyce:

-„Żyj, nie ulegaj, walcz”, organizator ZS nr 7:

I miejsce w kategorii praca plastyczna – Wiktoria Damer, opiekun: Agnieszka Sulej-Kowalska,

II miejsce w kategorii film – Magda Jamiołkowska,

 

-„Obrona cywilna wokół nas”, organizator Wydział Zarządzania Kryzysowego UM:

Wyróżnienie w kategorii film- Michał Pleskacz i Przemysław Borkowski,

III m-ce – Wiktoria Damer

 

– „Masz szanse, wygraj życie”, organizator Komenda Wojewódzka:

I m-ce- Grupa WAKEMA (Wiktoria Damer, Anna Niedźwiedzka, Klaudia Michalak, Ewa Skonieczna, Michał Pleskacz, Joanna Sarnowska)

-Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”, organizator Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych we współpracy z BORPA:

Laureatka- Alicja Domian