ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

   ZADANIA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

„Wesoła Gromadka” w Szkole Podstawowej nr 67

NA POZIOMIE EDUKACJI WCZZESNOSZKOLNEJ

  1. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, indywidualności, bezpieczeństwa w grupie.
  2. Budowanie i wzmacnianie pozytywnego i realnego obrazu siebie
  3. Uczenie się dostrzegania, nazywania różnych uczuć.
  4. Łagodzenie lęków i napięć poprzez uwalnianie trudnych emocji.
  5. Uczenie radzenia sobie z trudnymi uczuciami, dostrzeganie pozytywnych emocji w codziennych sytuacjach.
  6. Uczenie radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych dla zdrowia i życia dziecka.
  7. Uczenie poprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi
  8. Wzmacnianie zachowań pożądanych i korekta zachowań niewłaściwych i ponoszenie konsekwencji tych zachowań.

 

Powyższe zadania realizowane są poprzez różne metody i formy zajęć dostosowane do poziomu rozwoju dziecka,  do których należą m.in.  krąg uczuć, arteterapia, muzykoterapia, drama ( pantomima,dziecięcy teatrzyk) , bajkoterapia, relaksacje , wizualizacje.

 

Oprócz tego w świetlicy realizowane są formy zajęć wspierające rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym  takie jak: zajęcia sportowe, zabawy indywidualne i grupowe, rozwijanie zainteresowań, pomoc przy odrabianiu zadań domowych.

Świetlica działa pod patronatem Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Uzależnień BORPA w Bydgoszczy, który jest organizatorem corocznych imprez tj. GWIAZDKA Z SERCEM, DZIEŃ DZIECKA . Dzieci uczestniczą także

w corocznej ogólnopolskiej Kampanii ? Zachowaj  trzeźwy umysł? zdobywając nagrody i wyróżnienia w konkursach.

 

” Kiedy dziecko się śmieje, śmieje się cały świat”

                                                                     Janusz Korczak

 

 

Opracowanie :  nauczyciel edukacji  wczesnoszkolnej ,  socjoterapeuta

mgr Joanna Łuczak