Obiady – wrzesień 2018

 
Wpłaty należy dokonać po podpisaniu u intendentki "KARTY  ZGŁOSZENIA  UCZNIA  NA  OBIADY"
Obiady będą  wydawane od 10.09.2018 r.
Opłata za wrzesień – 47 złotych płatne przelewem na konto szkoły.
Numer konta: 76 1240 6452 1111 0010 7499 6370
W opisie przelewu wpisujemy: opłata za miesiąc, imię i nazwisko ucznia, numerek obiadowy.
Prosimy o dokładne i terminowe wpłaty (bez zaokrąglania) do 05 dnia miesiąca.