Szkoła Otwarta i Tolerancyjna

W roku szkolnym 2017/18 nasza szkoła uczestniczyła w miejskim projekcie Szkoła Otwarta i Tolerancyjna skierowanym do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. W ramach projektu odbywały się różne wydarzenia, konkursy i akcje. Uczniowie SP 67 wzięli udział m.in. w akcji „Długopisowy Przyjaciel”, w grze miejskiej „Open Your Mind”, konkursie „Tropiciele”. Zwieńczeniem projektu były Bydgoskie Uczniowskie Spotkania Humanistyczne oraz Festiwal Kultur, na którym każda z biorących udział szkół prezentowała najbardziej charakterystyczne osiągnięcia, wyroby kultury, dzieła i postaci różnych cywilizacji z całego świata. Reprezentanci naszej szkoły zaprezentowali dorobek i osiągnięcia kultury rosyjskiej. Na zakończenie na uroczystej gali wręczone zostały nagrody wyróżniającym się uczniom oraz certyfikaty uczestnictwa w projekcie.