Wpłata na obiady za maj 2018 r. – 59 złotych 

Wpłata na obiady za maj 2018 r.59 złotych 

Płatne przelewem na konto szkoły

Numer konta : 76 1240 6452 1111 0010 7499 6370

W opisie przelewu wpisujemy: opłata za obiady V/18 imię i nazwisko ucznia, numerek obiadowy

Prosimy o dokładne i terminowe wpłaty (bez zaokrąglania)