Rekolekcje Wielkopostne 2018

Po raz pierwszy rekolekcje szkolne w parafii św. Marka w Bydgoszczy poprowadziły siostry salezjanki: s. Marzena Lata CMW z Rumi i s. Iwona Szymanik CMW z Garbowa. Siostra Marzena przywiozła ze sobą piątkę młodzieży, uczniów Gimnazjum Salezjańskiego z Rumi: Krzyśka, Jadzię, Maję, Martę i Anielę.

Dzięki pomocy łaski Bożej ekipa rekolekcyjna spisała się znakomicie. Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 67 w Bydgoszczy pięknie przeżyły spotkanie z duchowością salezjańską, miłosiernym samarytaninem i Panem Jezusem, który zaprasza do wyzbycia się lęku na rzecz zaufania i radości.