Biblioteka szkolna

Blblioteka podczas rekolekcji czynna będzie w poniedziałek i środę w godzinach 9-11.