Obiady luty 2018 r. – 32 zł

Wpłata na obiady za luty 2018 r. – 32 złote
płatne przelewem na konto szkoły  
Numer konta: 76 1240 6452 1111 0010 7499 6370
W opisie przelewu wpisujemy: opłata za obiady  II/2018  imię i nazwisko ucznia, numerek obiadowy.
Dziękujemy za terminowe wpłaty do 05.02.2018 r.