150 Rocznica Urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

We wtorek 5 grudnia 2017 roku uczniowie klas III gimnazjum wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 150 rocznicę urodzin Marszałka Piłsudskiego. W skład pocztu sztandarowego reprezentującego naszą szkołę wchodzili: Weronika Małkowska, Michalina Kipczak i Wojciech Dadak.  Po Mszy Świętej w Kościele Garnizonowym przy ul. Bernardyńskiej nastąpił przemarsz delegacji i gości przed  Grób Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. Tam złożono kwiaty i wysłuchano przemówień przedstawicieli  władz miasta oraz członków organizacji wojskowych. Kreśląc życiorys Józefa Piłsudskiego przypomniano jego liczne zasługi dla kraju.