„PROCENTY WOKÓŁ NAS” – praca metodą projektu na matematyce.

Uczniowie klas 7a i 7d pracowali na lekcjach matematyki metodą projektu. Ich zadaniem było zbieranie i uporządkowanie danych statystycznych na wybrany przez siebie temat. Następnie zebrane dane umieścili w formie tabel, wykresów, diagramów procentowych i opisów na plakacie. Na koniec prezentowali i omawiali swoje prace.

Oto niektóre z nich: