Program „Pajęczyna marzeń”

Już od jutra 27 października w naszej szkole będą realizowane warsztaty w ramach programu "Pajęczyna marzeń" we wszystkich klasa piątych i szóstych !!!

Program "PAJĘCZYNA MARZEŃ" skierowany jest bezpośrednio do uczniów szkół podstawowych. Obejmuje warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci klas III-VI szkół podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem programu jest zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego poza ekranem komputera oraz ukazanie negatywnych następstw nadmiernego korzystania z komputera, Internetu, gier sieciowych i portali społecznościowych, a także wzmocnienie ich czynników chroniących jakim są:

– poznanie korzystnych aspektów korzystania z Internetu

– poznanie zagrożeń wynikających z bycia w "sieci"

– kształtowanie umiejętności korzystnego szukania informacji w Internecie

– nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń związanych z Internetem

– nabycie umiejętności pozytywnego korzystania z "sieci"

Poprzez przeprowadzanie działań profilaktycznych w szkołach podstawowych chcielibyśmy, aby dzieci wzmocniły swoje czynniki chroniące i zredukowały czynniki ryzyka. Dzięki projektowi mamy nadzieję, że podniesie się ich samoświadomość dotycząca negatywnych następstw nadmiernego korzystania z komputera i sieci. Oczekujemy także, że dzieci wzbogacą swój bank pomysłów oraz zabaw, by móc spędzać w sposób satysfakcjonujący i atrakcyjny czas poza siecią.

Zakładane rezultaty

– poznanie korzystnych aspektów korzystania z Internetu

– poznanie zagrożeń wynikających z korzystania z "sieci"

– wzrost umiejętności korzystnego szukania informacji w Internecie

– nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń związanych z Internetem

 – nabycie umiejętności bezpiecznego korzystania z "sieci"

– wzrost zainteresowania alternatywnymi sposobami spędzania czasu wolnego

Zajęcia będą miały formę 2-godzinnych spotkań (jednorazowo), będą prowadzone przez realizatorów PTZN metodami aktywnymi z wykorzystaniem rekwizytów i pomocy dydaktycznych.