AKCJE CHARYTATYWNE, WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI Z ŁODZI

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych w marketach pod opieka pedagoga szkolnego Dagmary Betlejewskiej i wychowawcy świetlicy Anny Jasiaczyk.

Celem akcji jest pozyskanie środków na dofinansowanie obiadów dla potrzebujących dzieci SP 67.

Bardzo budujące jest,że uczniowie chcą pracować na rzecz innych wykazując przy tym dużą aktywność i fekwencję.

Zapraszamy na kolejne akcje w markecie Biedronka przy u. Wyzwolenia w terminach:

17-19 listopada oraz 15-17 grudnia 2017r.