Szkolne Koło PCK

 

W  naszym Gimnazjum, od 2000 roku, działa Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. Opiekunem Koła jest pani Alina Nowakowska.

Macierzystym oddziałem Szkolnego Koła PCK jest Kujawsko-Pomorski Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą przy ul. Warmińskiego 10 w Bydgoszczy.

Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest:

aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

Zadaniami Szkolnego Koła PCK są:

a)     pomoc potrzebującym

b)    promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka

c)     działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację młodzieży w zakresie podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej

d)    kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i samorealizacji młodzieży

e)     przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK

Za systematyczny udział w akcjach wolontaryjnych PCK uczeń gimnazjum może otrzymać dodatkowe punkty potrzebne podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Zostań wolontariuszem Polskiego Czerwonego Krzyża. Naprawdę warto!

Chętnych uczniów zapraszamy do współpracy. Zapisać można się u pani Aliny Nowakowskiej.

HARMONOGRAM AKCJI WOLONTARYJNYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI MŁODZIEŻY PCK W ROKU SZKOLNYM 2013/2014:

– Listopad-grudzień 2013 – szkolenia pierwszej pomocy dla gimnazjalistów w ramach VII edycji programu: „Pomóż sprawnym uniknąć niepełnosprawności-zostań pierwszym ogniwem w łańcuchu przeżycia”- 7-godzinne szkolenie elementarne dla młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i bezpieczeństwa

– 2 – 18 grudnia 2013 – akcja charytatywna „Świąteczny prezent dla każdego dziecka” – zbiórka na terenie szkoły prezentów dla dzieci z rodzin ubogich będących pod opieką PCK. Zapakowane i podpisane prezenty (dla chłopca czy dziewczynki i w jakim wieku) proszę dostarczać do pani Aliny Nowakowskiej do dnia 18 grudnia 2013 roku. Każdy uczeń, który przyłączy się do akcji otrzyma pochwałę do dziennika lekcyjnego.

– 13 – 14 grudnia 2013 – akcja charytatywna „Czerwonokrzyska gwiazdka” – akcja zbiórki w marketach – na przygotowanie paczek świątecznych dla rodzin wielodzietnych, dzieci niepełnosprawnych i dzieci objętych pomocą PCK oraz na przygotowanie wieczerzy wigilijnej dla bezdomnych.

– marzec 2014 – VII Zawody Pierwszej Pomocy PCK dla gimnazjalistów

– 15 – 16 kwietnia 2014 „Akcja charytatywna – Wielkanoc z PCK”- zbiórka i kwesta w marketach na przygotowanie paczek świątecznych dla rodzin wielodzietnych, dzieci niepełnosprawnych i dzieci ze świetlicy PCK oraz na przygotowanie śniadania Wielkanocnego dla bezdomnych.

– 25 maja 2014 – Akcja charytatywna „Wakacyjna pomoc dzieciom” – kwesta w marketach na wycieczkę letnią dla dzieci niepełnosprawnych.

 

Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem

Zapraszam do współpracy