Wpłaty na obiady, wrzesień 2017 r.

Wpłaty należy dokonać po podpisaniu u intendentki ,,Karty zgłoszenia ucznia na obiady ”

Obiady będą wydawane od 11 września 2017 r.

Opłata za wrzesień – 47 złotych płatne wyłączne przelewem    

UWAGA ! NOWY NUMER  KONTA  76 1240 6452 1111 0010 7499 6370

W opisie przelewu wpisujemy: Opłata za obiady, miesiąc, imię i nazwisko, numerek obiadowy.

Prosimy o dokładne i terminowe wpłaty (bez zaokrąglania)

Poniżej pliki do pobrania w wersji Word oraz PDF

Karta zgłoszenia ucznia na obiady Karta zgłoszenia ucznia na obiady