ODDZIAŁY ZEROWE

Projekt „Bezpieczna droga do szkoły z Polfinkiem” fotorelacja

6 września  klasy Oa O b i kl. 1a,b,c, d wzięły udział w projekcie. Towarzyszył nam reporter z Radia Plus.

Czytaj dalej

Fordon. Akcja „Bezpieczna droga do szkoły z Polfinkiem”

Policjanci z Bydgoszczy  w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły z Polfinkiem”, będą realizować zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Jak sama nazwa akcji wskazuje, pomoże im w tym policyjna maskotka „Polfinek”.

Akcja ta ma na celu informowanie dzieci i młodzieży o zagrożeniach związanych z poruszaniem się po drogach. Ważnym elementem realizowanych działań profilaktycznych jest bezpieczeństwo najmłodszych niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy rozpoczynają przygodę ze szkołą w klasach pierwszych.

Jak co roku, podczas akcji „Bezpieczna droga do szkoły z Polfinkiem” mundurowi będą przypominać dzieciom z klas I-III o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Dzieciaki będą miały okazję sprawdzić pod czujnym okiem policjantów i Polfinka swoją wiedzę w praktyce pokonując wraz z nimi przejścia dla pieszych znajdujące się w pobliżu szkół:

Czytaj dalej

Podręczniki dla oddziałów zerowych na rok szkolny 2018/2019

Dzieciaki w akcji 6-latki – Zestaw

Wydawnictwo Nowa Era.

Autorzy: Anna Stelmach-Tkacz, Karina Mucha.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

„0” – GODZ. 10.00 SALA 01, 02

KLASY I – VI GODZ 10.00

I A – 107            II A – 111            III A – 119

I B – 112            II B – 110           III B – 208

I C – 109           II C – 118

I D – 108           II D – 113

 

IV A – 218          V A – 316           VI A – 322

IV B – 217          V B – 209           VI B – 207

IV C – 317          V C – 307           VI C – 321

IV D – 309          V D – 222           VI D – 313

IV E – 312          V E – 221

 

KLASY VII-VIII-III Gimnazjum GODZ. 11.00

VII A – 221          VIII A – 316         III A – 307

VII B – 309          VIII B – 218         III B – 217

VII C – 222          VIII C – 318        III C – 208

VII D – 322          VIII D – 321        III D – 312

                                                          III E – 209

                                                          III F – 207

                                                          III G – 313

 

Wykaz podręczników z religii obowiązujących w SP 67 z oddziałami sportowymi w roku szkolnym 2018/2019

 Klasa „0” „ Przychodzimy do Pana Boga ” podręcznik, wyd. św. Wojciech, Poznań;

 Pod red. ks. prof. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak.

 Klasa 1 „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” podręcznik i karty pracy, wyd. św. Wojciech, Poznań;

 Pod red. ks. prof. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak.

 Klasa 2 „Kochamy Pana Jezusa” – podręcznik i karty pracy, wyd. św. Wojciech, Poznań;

 Pod red. ks. prof. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak.

 Klasa 3 „Przyjmujemy Pana Jezusa” podręcznik i karty pracy, wyd. św. Wojciech, Poznań;

 Pod red. ks. prof. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak.

 Klasa 4 „Jestem chrześcijaninem ” podręcznik, wyd. św. Wojciech, Poznań;

 Pod red. ks. prof. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak. Bez kart pracy.

 Klasa 5 „Wierzę w Boga ”podręcznik, wyd. św. Wojciech, Poznań;

 Pod red. ks. prof. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak. Bez kart pracy.

 Klasa 6 „Wierzę w Kościół ” podręcznik, wyd. św. Wojciech, Poznań;

 Pod red. ks. prof. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak. Bez kart pracy.

 Klasa 7 „Spotkanie ze Słowem ” podręcznik, wyd. św. Wojciech, Poznań;

 Pod red. ks. prof. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak. Bez kart pracy.

 Klasa, 8 „ Aby nie ustać w drodze ”podręcznik, wyd. św. Wojciech, Poznań;

 Pod red. ks. prof. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak. Bez kart pracy.

Uczniów klasy 3 gimnazjum obowiązuje podręcznik „ Żyć w miłości Boga ” Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań; pod red. ks. prof. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak. Bez kart pracy.

Świadczenie „Dobry start” (300+)

Zakończenie roku szkolnego – wykaz sal

Zakończenie roku I – III godz. 9:00

1a – 119                               2a – 112                               3a – 107               

1b – 111                               2b – 217                               3b – 107

1c – 110                                                                            3c – 109

1d – 118                                                                            3d – 108

                                                                                          3e – 113

 

Zakończenie roku IV – VI godz. 10:30

4a – 316                               5a – 209                               6a – 208

4b – 218                               5b – 313                               6b – 321

4c – 307                               5c – 315                               6c – 318

4d – 312                               5d – 317                               6d – 322

4e – 309

Zakończenie roku VII i 2 gim godz. 12:00

7a – 322                               2a – 307

7b – 317                               2b – 217

7c – 318                               2c – 208

7d – 321                               2d – 312

                                             2e – 209

                                             2f – 316

                                             2g – 218

Zakończenie roku szkolnego 2017/18

Zakończenia roku dla:

Gimnazjum III klasy – czwratek godz. 17:00

Klasy 1-3 SP67 – piątek 9:00

Klasy 4-6 SP67- piątek 10:30

Klasy II gimnazjum oraz 7 SP67 – piątek godz. 12:00

Zerówka OB – piątek 8:30

Zerówka OA – piątek 9:30

RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 67 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszcz.Z Administratorem Danych można  skontaktować się z telefonując pod numer: 52 344 18 18 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: ul. Kromera 11 , 85-790 Bydgoszcz

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email na: kontakt@piodo.org.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres jw. z dopiskiem „IOD”.

3. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązku szkolnego. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest: Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Rozporządzenie MEN z dnia 3.08.2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych.

7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również mają prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Rodzica lub prawnego opiekuna, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.

10. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Wpłata na obiady za czerwiec 2018 r – 44 zł

Wpłata na obiady za czerwiec 2018 r – 44 zł

Płatne przelewem na konto szkoły 

Numer konta : 76 1240 6452 1111 0010 7499 6370

W opisie przelewu wpisujemy: opłata za obiady VI/18, imię i nazwisko ucznia , numerek obiadowy

Dziękujemy za terminowe wpłaty do 05.06.2018 r.

Międzyświetlicowy konkurs plastyczny origami „Wiosenna łąka”

Dzieci ze świetlicy wzięły udział międzyświetlicowym konkursie plastycznym origami „Wiosenna łąka”. Zdobyliśmy dwa pierwsze miejsca ! 
Oto nasze prace 

Czytaj dalej

Turniej Piłkarzyków Stołowych – Świetlica

W dniu 05 marca w świetlicy szkolnej odbył się Turniej Piłkarzyków Stołowych dla klas II.
I miejsce zajęli:
Igor Szczepański i Krzysztof Kowalski z kl. II a

W dniu 7 marca w świetlicy szkolnej odbył się Turniej Piłkarzyków Stołowych dla klas I.
I miejsce zajęli:

Igor Jastrzębski i Dawid Górecki z kl. I d oraz Bartek Tarczykowski i Krystian Mameła z kl. I c

Czytaj dalej

Świetlica szkolna – Turniej Piłkarzy Stołowych

W dn. 28.02.2018 w świetlicy szkolnej odbył się Turniej Piłkarzy Stołowych dla klas III.
I miejsce   Marcel Góra i Mikołaj Grobelski z kl. III

Czytaj dalej

Bal karnawałowy w świetlicy

Zapraszamy do fotorelacji

Czytaj dalej

Wpłata na obiady za styczeń 2018 r. – 68 złotych

Wpłata na obiady za styczeń 2018 r. – 68 złotych
Numer konta: 76 1240 6452 1111 0010 7499 6370
W opisie przelewu wpisujemy: wpłata za obiady na styczeń 2018 r. imię i nazwisko ucznia, numerek obiadowy.