OBIADY

Wpłata na obiady za czerwiec 2018 r – 44 zł

Wpłata na obiady za czerwiec 2018 r – 44 zł

Płatne przelewem na konto szkoły 

Numer konta : 76 1240 6452 1111 0010 7499 6370

W opisie przelewu wpisujemy: opłata za obiady VI/18, imię i nazwisko ucznia , numerek obiadowy

Dziękujemy za terminowe wpłaty do 05.06.2018 r.

Wpłata na obiady za maj 2018 r. – 59 złotych 

Wpłata na obiady za maj 2018 r.59 złotych 

Płatne przelewem na konto szkoły

Numer konta : 76 1240 6452 1111 0010 7499 6370

W opisie przelewu wpisujemy: opłata za obiady V/18 imię i nazwisko ucznia, numerek obiadowy

Prosimy o dokładne i terminowe wpłaty (bez zaokrąglania) 

Wpłata na obiady za kwiecień 2018 r. – 59 złotych

Wpłata na obiady za kwiecień 2018 r. – 59 złotych
Płatne przelewem na konto szkoły 
Numer konta : 76 1240 6452 1111 0010 7499 6370
W opisie przelewu wpisujemy: opłata za obiady IV/2018, imię i nazwisko ucznia, numerek obiadowy.
Prosimy o dokładne i terminowe wpłaty do 05.04.2018 r. bez zaokrąglania. 

Obiady marzec 2018 r. – 62 złote

Wpłata na obiady za marzec 2018 r  –  62 złote
Numer konta 76 1240 6452 1111 0010 7499 6370
W opisie przelewu wpisujemy: wpłata na obiady za styczeń 2018, imię i nazwisko ucznia, numerek obiadowy.
Prosimy o terminowe wpłaty do 05.03.2018 r.

Obiady luty 2018 r. – 32 zł

Wpłata na obiady za luty 2018 r. – 32 złote
płatne przelewem na konto szkoły  
Numer konta: 76 1240 6452 1111 0010 7499 6370
W opisie przelewu wpisujemy: opłata za obiady  II/2018  imię i nazwisko ucznia, numerek obiadowy.
Dziękujemy za terminowe wpłaty do 05.02.2018 r. 

Wpłata na obiady za styczeń 2018 r. – 68 złotych

Wpłata na obiady za styczeń 2018 r. – 68 złotych
Numer konta: 76 1240 6452 1111 0010 7499 6370
W opisie przelewu wpisujemy: wpłata za obiady na styczeń 2018 r. imię i nazwisko ucznia, numerek obiadowy.

GRUDZIEŃ 2017 na obiady wpłacamy 47 złotych na konto szkoły

W związku ze zbliżającym się końcem roku oraz koniecznością wcześniejszego rozliczenia obiadów proszę o wpłacanie na obiady zgodnie z podpisaną umową do 05.12.2017 r.
Za miesiąc GRUDZIEŃ 2017 na obiady wpłacamy – 47 złotych na konto szkoły.
Numer konta : 76 1240 6452 1111 0010 7499 6370 w opisie przelewu wpisujemy: opłata za XII imię i nazwisko ucznia, numer obiadowy.


UWAGA !
Za obiady w miesiącu styczniu 2018 r. można wpłacać dopiero po Nowym Roku