PROFILAKTYKA

Zawody Pierwszej Pomocy

IV miejsce na zawodach Pierwszej Pomocy Szkół Gimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy IIA Gim. Wiktoria Dymarkowska, Kacper Wiśniewski, Dominik Martynów, Bartłomiej Sobczyński.

Czytaj dalej

Program MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI

13 listopada z inicjatywy Pani pedagog Dagmary Betlejewskiej dziewczęta klas szóstych wzięły udział w spotkaniu w ramach programu MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI. Zajęcia prowadziła polożna p. K. Kuźniacka.  W interesujący sposób rozmawiała z uczennicami o tajnikach dziewczęcego okresu dojrzewania. Taka wiedza pozostaje na zawsze w świadomości. Tradycyjnie za rok kolejna grupa dziewcząt spotka się z panią Kasią.

Czytaj dalej

Program „Pajęczyna marzeń”

Już od jutra 27 października w naszej szkole będą realizowane warsztaty w ramach programu "Pajęczyna marzeń" we wszystkich klasa piątych i szóstych !!!

Program "PAJĘCZYNA MARZEŃ" skierowany jest bezpośrednio do uczniów szkół podstawowych. Obejmuje warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci klas III-VI szkół podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem programu jest zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego poza ekranem komputera oraz ukazanie negatywnych następstw nadmiernego korzystania z komputera, Internetu, gier sieciowych i portali społecznościowych, a także wzmocnienie ich czynników chroniących jakim są:

Czytaj dalej

AKCJE CHARYTATYWNE, WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI Z ŁODZI

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych w marketach pod opieka pedagoga szkolnego Dagmary Betlejewskiej i wychowawcy świetlicy Anny Jasiaczyk.

Celem akcji jest pozyskanie środków na dofinansowanie obiadów dla potrzebujących dzieci SP 67.

Bardzo budujące jest,że uczniowie chcą pracować na rzecz innych wykazując przy tym dużą aktywność i fekwencję.

Zapraszamy na kolejne akcje w markecie Biedronka przy u. Wyzwolenia w terminach:

17-19 listopada oraz 15-17 grudnia 2017r.

Półkolonie profilaktyczne BORPA

W dniach 30.06. – 14.07. odbyły się w naszej szkole półkolonie profilaktyczne. Wzięło w nich udział 45 dzieci ze szkoły podstawowej. Tegoroczne półkolonie odbywały się pod hasłem „SEKRETNA BYDGOSZCZ”. Czytaj dalej

„PROFILAKTYK ROKU”

Dnia 27 października 2014r. w Operze Nova zebrali się pedagodzy, pracownicy socjalni, nauczyciele, policjanci oraz wiele innych ważnych osób. Czytaj dalej

„MARYSIA”

Dnia 6 czerwca 2014 r. w gmachu Zespołu Szkół nr 28 odbyła się rozprawa przed Sądem Pierwszej Instancji w sprawie oskarżonej Aleksandry N. ps. „Marysia”. Oskarżonej zarzucano spowodowanie trwałego uszczerbku na zdrowiu niepełnoletniego Janka, który pod jej wpływem zażywał narkotyki. Obrońcą Marysi był mecenas Treichel. Oskarżała prokurator Maciejewska. Przebieg rozprawy rejestrowany był przez protokolanta Karinę Broda. Składowi orzekającemu przewodniczył sędzia Grocholski. Kluczowe znaczenie dla przebiegu procesu miała konfrontacja zeznań stron. Powołanych było czterech świadków.  Skład orzekający uznał Aleksandrę N. ps. ?Marysia? winną zarzucanych jej czynów. Czytaj dalej

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

2 kwietnia 2014 roku obchodzono po raz kolejny Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.W naszej szkole zaakcentowano ten dzień poprzez plakaty, ulotki informacyjne, niebieskie akcenty w dekoracjach i strojach uczniów oraz spotkanie klas integracyjnych z p. Małgorzatą Klemczak – osobą bardzo aktywnie działającą na rzecz osób z Autyzmem. Myślą przewodnia było hasło: „Nie bądź zielony w temacie Autyzmu – bądź niebieski”.

Czytaj dalej

PROGRAMY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE

Realizowane programy wychowawczo-profilaktyczne:

 

-„Spójrz inaczej” A. Kołodziejczyka

-„Elementarz, czyli program 7 kroków” – prowadzące: Joanna Łuczak, Karina Broda, Dagmara Betlejewska, Eleonora Janowicz. Czytaj dalej

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

   ZADANIA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

„Wesoła Gromadka” w Szkole Podstawowej nr 67

NA POZIOMIE EDUKACJI WCZZESNOSZKOLNEJ Czytaj dalej