PROFILAKTYKA

Półkolonie profilaktyczne BORPA

W dniach 30.06. – 14.07. odbyły się w naszej szkole półkolonie profilaktyczne. Wzięło w nich udział 45 dzieci ze szkoły podstawowej. Tegoroczne półkolonie odbywały się pod hasłem „SEKRETNA BYDGOSZCZ”. Czytaj dalej

„PROFILAKTYK ROKU”

Dnia 27 października 2014r. w Operze Nova zebrali się pedagodzy, pracownicy socjalni, nauczyciele, policjanci oraz wiele innych ważnych osób. Czytaj dalej

„MARYSIA”

Dnia 6 czerwca 2014 r. w gmachu Zespołu Szkół nr 28 odbyła się rozprawa przed Sądem Pierwszej Instancji w sprawie oskarżonej Aleksandry N. ps. „Marysia”. Oskarżonej zarzucano spowodowanie trwałego uszczerbku na zdrowiu niepełnoletniego Janka, który pod jej wpływem zażywał narkotyki. Obrońcą Marysi był mecenas Treichel. Oskarżała prokurator Maciejewska. Przebieg rozprawy rejestrowany był przez protokolanta Karinę Broda. Składowi orzekającemu przewodniczył sędzia Grocholski. Kluczowe znaczenie dla przebiegu procesu miała konfrontacja zeznań stron. Powołanych było czterech świadków.  Skład orzekający uznał Aleksandrę N. ps. ?Marysia? winną zarzucanych jej czynów. Czytaj dalej

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

2 kwietnia 2014 roku obchodzono po raz kolejny Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.W naszej szkole zaakcentowano ten dzień poprzez plakaty, ulotki informacyjne, niebieskie akcenty w dekoracjach i strojach uczniów oraz spotkanie klas integracyjnych z p. Małgorzatą Klemczak – osobą bardzo aktywnie działającą na rzecz osób z Autyzmem. Myślą przewodnia było hasło: „Nie bądź zielony w temacie Autyzmu – bądź niebieski”.

Czytaj dalej

PROGRAMY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE

Realizowane programy wychowawczo-profilaktyczne:

 

-„Spójrz inaczej” A. Kołodziejczyka

-„Elementarz, czyli program 7 kroków” – prowadzące: Joanna Łuczak, Karina Broda, Dagmara Betlejewska, Eleonora Janowicz. Czytaj dalej

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

   ZADANIA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

„Wesoła Gromadka” w Szkole Podstawowej nr 67

NA POZIOMIE EDUKACJI WCZZESNOSZKOLNEJ Czytaj dalej