PROJEKTY UNIJNE

Certyfikat szkoły gotowej na TIK

Małgosia

Byliśmy w Warszawie i w redakcji Radia Zet

W ramach projektu unijnego z języka polskiego, jako dziennikarze (z klasy II B) wybraliśmy się do Warszawy. Głównym celem tej wycieczki była wizyta w radiu ZET. Czytaj dalej

AKTYWNA EDUKACJA

Nauczyciele z naszej szkoły biorą udział w ramach programu „Aktywna edukacja” w projekcie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”. Czytaj dalej

PROJEKTY UNIJNE W ZS28

W zespole Szkół nr 28 realizowane są następujące projekty: Czytaj dalej

WSPIERANIE NAUCZYCIELI W DOSKONALENIU KOMPETENCJI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 informuje, że rozpoczyna realizację drugiej części projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji”. Nauczyciele Gimnazjum nr 2 będą brali udział w następujących sieciach:

1. „Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole”

2. „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”

PROJEKT AKTYWNY W SZKOLE – TWÓRCZY W ŻYCIU Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2

PROJEKT „AKTYWNY W SZKOLE I TWÓRCZY W ŻYCIU”

1. Projekt będzie realizowany w 47 gimnazjach i 15 liceach.
2. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską oraz miasto Bydgoszcz.
3. Termin realizacji zajęć : 01.2014-06.2014 oraz 09.2014-05.2015.
4. Realizowane będą zajęcia pozalekcyjne i bezpłatne :
a) zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych oraz języków obcych:
– matematyka , biologia , geografia , język angielski
b) wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
– zajęcia wyrównawcze z matematyki
– wsparcie psychologiczno – pedagogiczne (zajęcia indywidualne)
– zajęcia dla dyslektyków
– arte – terapia
5. Nabór będzie prowadzony w grudniu według opracowanego regulaminu projektu.
6. Zajęcia będą prowadzone według autorskich programów opracowanych przez nauczycieli prowadzących.
7. W ramach projektu szkoła otrzyma środki na zakup pomocy dydaktycznych.